Språklæring

Å LÆRE NORSK

 

Her har jeg samlet blogginnlegg fra bloggen Norsksonen og andre ressurser som kan hjelpe deg å lære norsk. Det kan også være interessant for deg å se på grunnskolesidene til fagene norsk og norsk for språklige minoriteter for å finne flere ressurser. Her er det mer fokus på tekstskriving og sjanger.

 

 

GRAMMATIKK

Lær mer om rettskrivning, tegnsetting, ordklasser og setningsstruktur. Her finner du blogginnlegg med regler og eksempler.

LÆRINGSSTRATEGIER

For å lære språk er det viktig å ha strategier. Her er det samlet noen læringsstrategier som kan hjelpe deg å nå målene fortere.

ORD OG UTTRYKK

Her kan du lese mer om ord fra hverdagsspråk som du allikevel kanskje ikke hører ofte, forklaring på faste uttrykk og eksempler på bruk.

FACEBOOK-GRUPPA

Norsksonen har en facebookgruppe der du kan snakke med andre som også lærer norsk, spørre om eller dele tips og hjelpe deg å bygge et nettverk.

NORSK KULTUR

Denne siden samler blogginnlegg som omhandler ulike sider ved norsk kultur. Siden samler blant annet informasjon om høytider og skikker i Norge.

NETTRESSURSER

Her har vi samlet ulike nettressurser. Du finner oppgaver og forklaringer som hjelper deg på veien mot målet.

 

© Stenbakken undervisning 2017