Samfunn 9

SAMFUNN 9

 

 

Menneskerettigheter

 

Lov og rett

Sammendrag og forenkling av ss.35-47 i Matriks 9 Samfunn.

 

Kultur og mangfold

 

 

 

 

Kontakt Norsksonen

***

Dersom du har spørsmål til Norsksonen kan du kontakte meg på mail.

 

 

norsksonen@gmail.com

 

***

 

© Stenbakken undervisning 2017