Samfunn 8

SAMFUNN 8

 

Signaler

Sammendrag og forenkling av s. 4-12 i Matriks 8 Samfunn.

 

Makt

Sammendrag og forenkling av s. 28-52 i Matriks 8 Samfunn

 

Forbruk

Sammendrag og forenkling av s. 80-98 i Matriks 8 Samfunn

 

 

 

 

 

 

Kontakt Norsksonen

***

Dersom du har spørsmål til Norsksonen kan du kontakte meg på mail.

 

 

norsksonen@gmail.com

 

***

 

© Stenbakken undervisning 2017