Samfunn 10

SAMFUNN 10

 

Hva er et samfunn? - del 1

Sammendrag og forenkling av side 6-16 i Matriks 10 Samfunn.

 

Hva er et samfunn? - del 2

Sammendrag og forenkling av side 17-25 i Matriks 10 Samfunn.

 

Økonomi er mer enn penger

Sammendrag og forenkling av side 38-67 i Matriks 10 Samfunn.

 

Uten gründere stopper Norge

Sammendrag og forenkling av side 80-85 i Matriks 10 Samfunn.

 

To

Sammendrag og forenkling av side 86-111 i Matriks 10 Samfunn.

 

 

 

 

 

 

Kontakt Norsksonen

***

Dersom du har spørsmål til Norsksonen kan du kontakte meg på mail.

 

 

norsksonen@gmail.com

 

***

 

© Stenbakken undervisning 2017