Grunnskole for voksne

Video - Grammatikk

Denne videoen er en introduksjon til engelsk grammatikk. Du finner flere videoer om engelsk

Khan Academy sine sider. Alt er forklart på engelsk.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du bøyer og bruker verbet TO BE.

Anglo-Link:

Kort gjennomgang av alle verbtidene på engelsk.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du bruker artiklene A, AN og THE på engelsk.

JamesESL English Lessons:

James forklarer hvordan du bruker preposissjonene AT, ON, BY og IN.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer ordklassene verb, substantiv, adjektiv og adverb.

JamesESL English Lessons:

James forklarer når du skal bruke verbene TO DO og TO MAKE.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du bruker pronomenene SHE/HER og HE/HIS.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Her står det en beskrivelse av denne videoen.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.