Grunnskole for voksne

Videoer om grammatikk 4

På denne siden finner du noen videoer som forklarer grammatikk. Videoene her legger vekt på stadig vanskeligere sider ved verbbøyning. Du kan finne videoer om uregelmessige verb, samtidsform, forskjellen på verbtier som viser fortid og ulike måter å uttrykke fremtid på.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du bøyer uregelmessige verb i gruppe 1 og 2.

My360English:

I denne videoen får du en oversikt over 40 uregelmessige verb og eksempler på setninger der verbene brukes.

Anglo-Link:

Her får du en forklaring på når du skal bruke vanlig presens og når du skal bruke samtidsform (ing-form).

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer forskjellen mellom preteritum og presens perfektum.

Learn English with Emma:

I denne videoen forklarer Emma fire forskjellige måter du kan bruke for å uttrykke fremtid.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du uttrykker framtid med -ing-form.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du bøyer uregelmessige verb i gruppe 3.

English rocks!!!:

Denne musikkvideoen forteller om bøyningen til uregelmessige verb på en morsom måte.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer en enkelmåle å mestre samtidsform (ing-form).

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer forskjellen presens perfektum og preteritum perfektum.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan vi snakker om fremtid med WILL og GOING TO.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer når du bruker gerund-form av verbet, og når du kan bruke infinitiv.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.