Grunnskole for voksne

Videoer om grammatikk 3

På denne siden finner du noen videoer som forklarer grunnleggende grammatikk. Videoene her legger vekt på ordklassene preposisjoner og hvordan man lager ulike typer spørsmål.

Shaw English Online:

Esther forklarer når du bruker preposisjonene IN, ON og UNDER.

Anglo-Link:

I denne videoen får du en kort oversikt over når man bruker de ulike stedspreposisjonene.

Anglo-Link:

Her får du en forklaring på noen verb og preposisjoner som brukes sammen i preposisjonsuttrykk.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer forskjellen mellom TO og FOR i engelsk setninger.

Shaw English Online:

Esther forklarer hvordan du lager ja/nei-spørsmål med pronomen.

Shaw English Online:

Esther forklarer hvordan du lager spørsmål med DON'T/DOESN'T og verbet TO HAVE.

JenniferESL:

Jennifer forklarer hvordan du skal bruke preposisjoner.

Anglo-Link:

I denne videoen får du en kort oversikt over når man bruker de ulike tidspreposisjonene.

EnglishLessons4U:

Ronnie forklarer hvordan du vet når du skal bruke preposisjonene "TO".

Learn English with Emma:

I denne videoen forklarer Emma når du bruker preposisjonene WITH og BY.

Shaw English Online:

Esther forklarer hvordan du lager spørsmål med spørreordet WHAT og verbet TO BE.

Shaw English Online:

Esther forklarer hvordan du lager spørsmål med DO/DOES og verbet TO HAVE.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.