Grunnskole for voksne

Norsk (FVO)

 

Denne siden er lagt opp etter forsøkslæreplanen i norsk for forberedende voksenopplæring. Beskrivelsene av de fire hovedorådene er hentet fra forsøkslæreplanen i norsk.

Språklæring

 

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og snakke i forskjellige sammenhenger. Det omfatter å utvikle evnen til å kommunisere og uttrykke kunnskap, tanker og meninger ved hjelp av et variert ordforråd og å tilpasse språk, uttrykksform og formidlingsmåte til ulike situasjoner.

Muntlig kommunikasjon

 

Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og snakke i forskjellige sammenhenger. Det omfatter å utvikle evnen til å kommunisere og uttrykke kunnskap, tanker og meninger ved hjelp av et variert ordforråd og å tilpasse språk, uttrykksform og formidlingsmåte til ulike situasjoner.

Skriftlig kommunikasjon

 

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å lese og skrive norsk – både for å lære og for å oppleve.

Skriveopplæringen skal gi bevissthet både om egen leseutvikling og om utvikling og bruk av ulike lesestrategier.

 

Skriveopplæringen skal bidra til at deltakeren blir bevisst sin egen utvikling som skriver og lærer å bruke ulike skrivestrategier. Skriving innebærer å utvikle et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging og kunnskaper om å planlegge, utforme og bearbeide tekst.

Litteratur, samfunn og karriere

 

Dette hovedområdet setter litteratur, samfunn og karriere inn i aktuelle sammenhenger – både nasjonale og

internasjonale. Det skal bidra til å utvikle kunnskap om hvordan norsk språk og litteratur har endret seg over

tid og fortsatt er i endring. Området skal videre bidra til å utvikle forståelse for bærekraftig utvikling og for

hvordan kulturelt mangfold preger samfunnet. Kunnskap om dagens arbeidsliv, framtidens arbeidsmarked og hvordan ulike utdanningsveier kan føre til ulike yrker, inngår også i hovedområdet.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.