Grunnskole for voksne

Norsk for språklige minoriteter (FVO)

 

Denne siden er lagt opp etter forsøkslæreplanen i norsk for språklige minoriteter for forberedende voksenopplæring. Beskrivelsene av de fire hovedorådene er hentet fra forsøkslæreplanen i norsk for språklige minoriteter.

Språklæring

 

Hovedområdet språklæring handler om hva det innebærer å lære norsk som et andrespråk. Det omfatter språk

som system og språk i bruk. Kommunikasjons- og språklæringsstrategier og utvikling av språkkompetanse er sentrale komponenter. I dette hovedområdet vil det være naturlig å ha et sammenlignende perspektiv på eget

morsmål, eventuelt andre språk og norsk.

Muntlig kommunikasjon

 

Muntlig kommunikasjon handler om å finne og skape mening gjennom å lytte, snakke og samtale i et språklig

fellesskap. Det innebærer å lytte, gjenkjenne og forstå språklige størrelser som lyder, ord, uttrykk og begreper

og å kunne bruke disse muntlig. God muntlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, kjennskap til

språklige konvensjoner og evne til å bruke språket i ulike sammenhenger.

Skriftlig kommunikasjon

 

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon handler om å utvikle lese- og skrivekompetanse på norsk, både på

papir og digitalt. Det omfatter videre lesing av egnede tekster i ulike sjangere og bruk av varierte lesestrategier. Skriving innebærer å uttrykke, bearbeide og kommunisere tanker og meninger i ulike typer tekster og sjangere. God skriftlig kommunikasjon forutsetter et godt ordforråd, ferdigheter i tekstbygging, kjennskap til skriftspråklige

konvensjoner og evne til å tilpasse tekst til formål og mottaker.

Kultur og samfunn

 

Hovedområdet kultur og samfunn handler om språkets kulturelle betydning, ulike måter å bruke språket på og språklig variasjon. Området omfatter litteratur i et historisk, flerkulturelt og internasjonalt perspektiv. Emner knyttet til videre utdanning, arbeids- og samfunnsliv står også sentralt.

FVO-kompetansemål med ressurser

 

  • Norsk for språklige minoriteter - Språklæring
  • Norsk for språklige minoriteter - Muntlig kommunikasjon
  • Norsk for språklige minoriteter - Skriftlig kommunikasjon
  • Norsk for språklige minoriteter - Kultur og samfunn

 

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.