Grunnskole for voksne

Naturfag (FVO)

 

Denne siden er lagt opp etter forsøkslæreplanen i naturfag for forberedende voksenopplæring. Beskrivelsene av de fire hovedorådene er hentet fra forsøkslæreplanen i naturfag.

 

Lenker knyttet til hovedområdene i naturfag fra K06, kan finnes nederst på siden.

Mangfold i naturen

 

Hovedområdet dreier seg om utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om

biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspillet i naturen. Forutsetninger for bærekraftig utvikling, menneskets plass i naturen og hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt, står også sentralt.

Kropp og helse

 

Hovedområdet dreier seg om hvordan kroppen er bygd opp, og hvordan den påvirkes og endres over tid. Kunnskap om hvordan de ulike delene av kroppen virker sammen, er grunnleggende for å forstå hvordan kropp og helse påvirkes av livsstil.

 

Kunnskap på dette området er viktig for å kunne ta ansvar for sin egen

kropp, sin egen fysiske og psykiske helse og egne barns helse og oppvekst. I tillegg er denne kunnskapenviktig når det gjelder å vise respekt og omsorg for andre.

Fenomener og stoffer

 

Hovedområdet dreier seg om hvordan stoffer er bygd opp og reagerer med hverandre, og behandler fenomener

som lys, energi, kraft og elektrisitet. Kunnskap om noen naturvitenskapelige teorier og arbeidsmåter står sentralt. Årstider, vær, vårt eget solsystem og jordas plass i dette solsystemet blir også behandlet.

Teknologi

 

Hovedområdet dreier seg om den menneskeskapte verdenen og om innretninger og systemer som kan gjøre hverdagen bedre. Samspillet mellom naturvitenskap, teknologi og bærekraftig utvikling står sentralt i

dette hovedområdet. Det innebærer også å få erfaring med å planlegge, konstruere og framstille gjenstander med varierte materialer og teknologiske løsninger. Kunnskap om teknologi som blir brukt i dagligliv og arbeidsliv,

står sentralt.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.