Grunnskole for voksne

Engelsk - Skriftlig kommunikasjon

 

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 1

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•lese og forstå enkle tekster og praktisk informasjon

  • Leseforståelse:

Cambridge English

•kjenne igjen sammenhengen mellom noen engelske språklyder og stavemønstre

•skrive enkle ord og formulere enkle setninger

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 2

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•lese og forstå hovedinnholdet i ulike typer enkle og korte tekster

  • Leseforståelse:

•forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

•bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøyning og setningsstruktur

  • Grammatikk

Grammatikk 1: Videoer fra YouTube - verb, substantiv og pronomen (Grunnleggende)

Grammatikk 2: Videoer fra YouTube - adjektiv, adverb, pronomen og demonstrativer (Grunnleggende)

Grammatikk 3: Videoer fra YouTube - preposisjoner og spørsmål

(Grunnleggende/ Viderekommende)

Grammatikk 4: Videoer fra YouTube - verbbøyning (Viderekommende)

Crossroads 8 - Grammatikkoppgaver (pdf)

Crossroads 9 - Grammatikkoppgaver (pdf)

Crossroads 10 - Grammatikkoppgaver (pdf)

English Page - Regler og oppgaver

Stages 8 - Grammatikkoppgaver

Stages 9 - Grammatikkoppgaver

Stages 10 - Grammatikkoppgaver

  • Rettskriving

•skrive korte og enkle tekster

•kjenne til og gi eksempler på regler rundt plagiat

•bruke kilder til å finne relevant informasjon

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 3

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang

  • Leseforståelse:

•utvikle og bruke et ordforråd knyttet til ulike emner

  • Idiomer:

Stages 8 - Oppgaver

•ta notater for å lage ulike typer tekster

•skrive sammenhengende tekster om kjente emner

  • Stages

Storygenerator - gir forslag til hva du skal skrive om

Stages 10 - 5 paragraph essay - Hvordan kan du strukturere tekstene dine?

•vurdere engelskspråklige kilder, også digitale, på en kritisk måte

•kjenne til noen regler for opphavsrett og følge regler rundt plagiat

  • Sitat- og kildebruk:

SKRIFTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 4

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•lese for å tilegne seg fagkunnskaper ut fra yrkesvalg og utdanningsvalg

•lese, forstå og reflektere over ulike typer tekster av varierende omfang

•utvikle og bruke et generelt og faglig ordforråd

•bruke sentrale mønstre for rettskriving, ordbøyning og setningsstruktur

  • Grammatikk

Grammatikk 1: Videoer fra YouTube - verb, substantiv og pronomen (Grunnleggende)

Grammatikk 2: Videoer fra YouTube - adjektiv, adverb, pronomen og demonstrativer (Grunnleggende)

Grammatikk 3: Videoer fra YouTube - preposisjoner og spørsmål

(Grunnleggende/ Viderekommende)

Grammatikk 4: Videoer fra YouTube - verbbøyning (Viderekommende)

•bruke egne notater som grunnlag for skriving

•skrive ulike typer tekster med tydelig struktur og sammenheng

•vurdere og bruke engelskspråklige kilder, også digitale, på en kritisk og etterprøvbar måte

•Kjenne til opphavsrett og følge regler rundt plagiat

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.