Grunnskole for voksne

Engelsk - Muntlig kommunikasjon

 

MUNTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 1

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•forstå og bruke noen engelske ord, uttrykk og setningsmønstre

•stille og svare på enkle spørsmål

•hilse og bruke høflighetsuttrykk

•presentere seg selv

•delta i enkle, innøvde dialoger

•lytte til og forstå enkle instruksjoner

•lytte etter, gjenkjenne og bruke engelske språklyder

•forstå og bruke det engelske alfabetet til å stave ord

MUNTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 2

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•forstå og bruke et ordforråd knyttet til dagligdagse emner

•delta i samtaler om kjente emner

  • Muntlig trening:

Crossroads - Moro med muntlig - Oversikt over metoder som kan brukes til muntlig trening. (PDF-dokument)

•bruke høflighetsuttrykk

•uttrykke enkle matematiske begreper fra dagliglivet

•uttrykke egne meninger om gitte emner

•holde en kort presentasjon om et emne

•lytte til og forstå hovedinnholdet i korte muntlige tekster

•bruke grunnleggende mønstre for uttale og Intonasjon

  • Uttaletrening:

•bruke grunnleggende mønstre for ordbøyning og setningsstruktur

MUNTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 3

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•forstå og bruke et ordforråd knyttet til kjente emner

•innlede, holde i gang og avslutte en samtale

•uttrykke og begrunne egne meninger

•presentere et emne fra kultur og samfunn

•gjenfortelle og samtale om enkle litterære tekster og andre kulturuttrykk

•lytte til og forstå hovedinnholdet i muntlige tekster om kjente emner

  • Lytteforståelse:

•uttrykke enkle begreper knyttet til valuta og måleenheter

•bruke høflighets- og situasjonsrelaterte uttrykk

MUNTLIG KOMMUNIKASJON

 

MODUL 4

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•utvikle og bruke et generelt og faglig ordforråd

•presentere og samtale om kjente emner

•uttrykke og begrunne ulike meninger på en saklig måte

•presentere seg selv og sin egen kompetanse i en forberedt intervjusituasjon

•lytte til og forstå ulike varianter av engelsk i autentiske situasjoner

  • Lyttetrening:

•uttrykke og bruke matematiske begreper og statistikk

•bruke og skille mellom formelt og uformelt språk

  • Britisk høflighet:
  • Formelt/ uformelt språk:

Stages 10 - Uformelt/ formelt språk

•bruke tilpasset uttale og intonasjon

  • Uttaletrening:

•uttrykke seg med god flyt og sammenheng

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.