Grunnskole for voksne

Engelsk - Språklæring

 

SPRÅKLÆRING

 

MODUL 1

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•identifisere situasjoner der det kan være nyttig å kunne engelsk

•bruke digitale ressurser for å styrke språklæringen

•bruke noen strategier for å utvikle ordforråd og rettskriving

  • bruke ordbok:
  • ordinnlæring:
  • rettskriving:
  • f

SPRÅKLÆRING

 

MODUL 2

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•identifisere situasjoner i eget liv der det er nødvendig å bruke engelsk

•bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler for å styrke språklæring og kommunikasjon

•bruke noen strategier for å utvikle ordforråd, rettskriving og lytteforståelse

  • Lytteøvelser:

SPRÅKLÆRING

 

MODUL 3

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•identifisere situasjoner i arbeidslivet der det er behov for å ta i bruk engelsk

•bruke digitale ressurser og andre hjelpemidler for å styrke språklæring og kommunikasjon

•bruke noen lesestrategier for å forstå ulike tekster

•bruke skrivestrategier for å utvikle egne tekster

•samtale om egne tekster og språklæring

SPRÅKLÆRING

 

MODUL 4

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•identifisere situasjoner i eget yrkes- og utdanningsløp der det er behov for å ta i bruk engelsk

•bruke digitale ressurser for å styrke språklæring, kommunikasjon og fagkunnskap

•bruke lesestrategier for å forstå ulike tekster

•velge egnede skrivestrategier for å utvikle egne tekster

•samtale om og diskutere egne tekster og språklæring

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.