Grunnskole for voksne

Engelsk - Kultur og samfunn

 

KULTUR OG SAMFUNN

 

MODUL 1

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•samtale om seg selv og sin livssituasjon

•samtale om mat, helse og bolig

•uttrykke tidsangivelser, tall, vær og årstider

•gi eksempler på og samtale om engelskspråklige land og kjente personer fra disse landene

KULTUR OG SAMFUNN

 

MODUL 2

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•samtale om hverdagsliv og livsmestring

•samtale om yrker deltakeren møter i arbeidslivet

•gi eksempler på høytider og tradisjoner i engelskspråklige land

•samtale og lage tekster om personer, steder og begivenheter i engelskspråklige land

  • Amerikansk politikk

•samtale og skrive om personer og innhold i enkle tekster og filmer

KULTUR OG SAMFUNN

 

MODUL 3

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•samtale om utdanningsvalg og arbeidsmuligheter

•samtale om miljø og forurensning knyttet til dagligliv

•lage egne tekster og reflektere over kultur og tradisjoner i engelskspråklige land

•kjenne til og samtale om befolkning og hverdagsliv i engelskspråklige land

•uttrykke egne meninger om migrasjon og mangfold i det internasjonale samfunnet

  • The American Dream

KidzSearch - Encyclopedia for kids: The American Dream

Film - An American Tail - Tegnefilm om en musefamilie som flytter til Amerika

Ellis Island - TeacherTube - A Virtual Voyage to Ellis Island

 

KULTUR OG SAMFUNN

 

MODUL 4

 

Mål for opplæringen er at deltakeren skal kunne

•samtale om engelsk som arbeids- og verdensspråk

•reflektere over ulike utdanningsveier og livslang læring

•gjøre rede for og samtale om bærekraftig utvikling

•drøfte aktuelle nyheter knyttet til engelskspråklige medier

  • Amerikansk politikk:
  • Britisk politikk:
  • Nyheter på enklere engelsk:

•samtale om og produsere egne tekster knyttet til historie, geografi og levesett i engelskspråklige land

  • USA

 

  • Storbritannia
  • Australia
  • Sør-Amerika
  • The Commonwealth

•reflektere over og formidle egne tekster inspirert av litteratur og andre kulturuttrykk fra den engelskspråklige verden

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.