Grunnskole for voksne

Engelsk ( F V O )

 

Denne siden er lagt opp etter forsøkslæreplanen i engelsk for forberedende voksenopplæring. Beskrivelsene av de fire hovedorådene er hentet fra forsøkslæreplanen i engelsk.

Språklæring

 

Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk og oppleve verdien av å kunne

engelsk i dagens samfunn. Det omfatter kunnskap om språket og innsikt i egen språklæring og innebærer også å velge egnede læringsstrategier for å videreutvikle språkkunnskapene gjennom hele livet. Språklæring inkluderer i tillegg bevisstgjøring om og bruk av digitale hjelpemidler i læringsprosessen.

Muntlig kommunikasjon

 

Hovedområdet muntlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lytte, tale

og samhandle. Dette innebærer å utvikle ordforråd, bruke grammatiske mønstre og ta hensyn til gjeldende

omgangsformer. Muntlig kommunikasjon inkluderer også tilpasning av språket til formål og mottaker og det å

kunne skille mellom formelt og uformelt språk. Utvikling av et variert språk knyttet til hverdagsliv, utdanning

og arbeidsliv står sentralt i dette hovedområdet.

Skriftlig kommunikasjon

 

Hovedområdet skriftlig kommunikasjon dreier seg om å forstå og bruke det engelske språket ved å lese, skrive og samhandle. Det omfatter å lese ulike typer tekster på engelsk for å tilegne seg kunnskap og fremme språkforståelse og leseglede. Skriftlig kommunikasjon innebærer å utvikle ordforråd og bruke rettskriving og grammatiske mønstre. Det omfatter også å skape struktur og sammenheng i tekster og å tilpasse språket til formål

og mottaker. Utvikling av et variert språk knyttet til hverdagsliv, utdanning og arbeidsliv står sentralt i dette hovedområdet..

Kultur og samfunn

 

Hovedområdet kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Området dekker sentrale emner knyttet til hverdags-, arbeids- og samfunnsliv, utdanning, bærekraftig utvikling og aktivt medborgerskap. Kultur og samfunn inkluderer i tillegg arbeid med engelskspråklige kulturuttrykk. Hovedområdet dreier seg også om å tilegne seg kunnskap om engelsk som et verdensspråk med mange bruksområder.

Copyright Norsksonen © All Rights Reserved.